No043黑丝网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No043黑丝网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

腹满者,脾经入腹,阳虚中满也。每因伤寒病后,余毒与湿□之为害也,或生斑疹之后,或生癖疾下利之后,其为患亦同也。

针处宜当避寒,若不知谨,外被寒袭,火郁脉中,血不流行,所以有结核肿赤之患也。当从叔和为是,宜补之。

太阳中暍,发热恶寒,身重而疼痛,其脉弦细芤迟,小便已,洒洒然毛耸,手足逆冷,小有劳,身即热,口开前板齿燥;若发其汗,则恶寒甚;加温针,则发热甚;数下此承上文互详证脉,不可妄行汗、下也。<目录>卷二\血痹虚劳病脉并治第六黄耆三两芍药三两桂枝三两生姜六两大枣十二枚右五味,以水六升,煮取二升,温服七合,日三服。

若脉浮实者,则又当以麻黄加术汤,大发其风湿也。 胸痹,心中痞气,气结在胸,胸满,□下逆抢心,枳实薤白桂枝汤主之,人参汤亦主心中,即心下也。

其升麻□甲汤,并不用大热药,是知仲景所论阴毒者,非阴寒之病,乃感天地恶毒异气入于阴经,故曰阴毒耳!后人谓阴寒极盛之证,称为阴毒,引仲景所叙面目青,身痛如被杖,咽喉痛数语,却用附子散、正阳散等药。 令得一升,谓以乌头所煎之蜜五合,加桂枝汤五合溶化,令得一升也。

「此为晚发,水停故也」二句,与上下文义不属,当是衍文。以八味肾气丸补阴之虚,可以生气,助阳之弱,可以化水,乃补下治下之良剂也。

Leave a Reply